Açık Erişim Veritabanları

Açık Erişim veri tabanları tüm araştırmacıların erişimine açıktır.

Açık Erişim,okuyucunun bilimsel bilgiye (makaleler, kitaplar, araştırma verileri) ücretsiz erişimini ve bu bilgilerin lisanslanarak araştırmacılar, sanayi ve vatandaşlar tarafından daha çok kullanılmasını sağlayan uygulamadır.
Açık erişim veritabanları; bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.


# Veritabanı Türü İçerik
1 Arkitekt Dergi veri tabanı Arkitekt Dergisi veri tabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır.
2 Belleten Dergi veri tabanı TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır. Birinci sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.
3 CaltechBOOK e-Kitap veri tabanı 24 Ağustos 2011’de CaltechBOOK’daki 66 kitap, Caltech araştırmacıları tarafından açık erişimli tüm kitapların bir araya getirilmesi için CaltechAUTHORS deposuna taşınmıştır.
4 Danıştay Dergisi Dergi veri tabanı T.C. Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan dergi 109. sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.
5 DART-Europe: E-theses e-Tez veri tabanı Elektronik tezlerin araştırmacılar tarafından tek bir portal üzerinden kullanılması için oluşturulmuş açık erişim bir veri tabanıdır.
6 DergiPark e-Tez veri tabanı Türkiye’de yayınlanan 1.400’den fazla akademik dergiye, TÜBİTAK ULAKBİM’in oluşturduğu OJS platformuyla erişilmektedir.
7 Digital Commons Network Makale veri tabanı Digital Commons Network, hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, kitap bölümleri, tezler, konferans öğeleri ve diğer bilimsel çalışmalardan oluşan bir koleksiyona sahiptir.
8 DOAB - Directory of Open Access Books e-Kitap veri tabanı DOAB’ın temel amacı Açık Erişimli kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır. DOAB veri tabanı 76 yayıncıdan 2.256 açık erişimli kitap barındırır.
9 DOAJ - Directory of Open Access Journals e-Dergi veri tabanı DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veri tabanıdır. Veri tabanı her dilde ve konuda makale içerir.
10 Econbiz Karma veri tabanı EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veri tabanıdır.
11 Europeana Collections Karma veri tabanı “Europeana” veri tabanı; Avrupa’nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.
12 Free ebooks by Project Gutenberg e-Kitap veri tabanı Project Gutenberg, 53.000’den fazla ücretsiz e-kitap içeriğine sahiptir.
13 Google Akademik Karma veri tabanı Google Scholar( Google Akademik), sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur.
14 Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar Koleksiyonu e-Süreli Yayın Koleksiyonu Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Osmanlı Süreli yayınlarının dijital arşividir. Türkçe, Osmanlıca veya Arapça dildeki yayınlar İnternet sayfası üzerinden araştırmacıların erişimine açıktır. UYARI: Hakkı Tarık Us koleksiyonu dosyalarını DjVu eklentisi ile görüntüleyebilirsiniz. Eklenti sadece Internet Explorer tarayıcısında çalışmaktadır.
15 HukukKaynaklari.com Bibliyografik veri tabanı Veri tabanı hukuk alanında yayımlanan elektronik bibliyografya niteliğindedir.
16 Islamic Heritage Project Karma veri tabanı Harvard Üniversitesi, Islamic Heritage Project aracılığıyla Harvard’ın ünlü kütüphanesi ve müze koleksiyonlarından bulunan yüzlerce İslam el yazması, haritalar ve basılı metinleri kataloglamış, muhafaza etmiş ve elektronik ortama aktarılmıştır.
17 İslam Ansiklopedisi (DİA) Ansiklopedi İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855’e ulaşmaktadır.
18 MIT Theses e-Tez veri tabanı MIT Library koleksiyonunda 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000’den fazla tez içermektedir.
19 OECD iLibrary Karma veri tabanı İktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; arşivleri ile birlikte 300’e varan süreli yayın, 9.900 kitap (3.780’ü çok dilde özet ile), 35.600 kitap bölümü, 2.700 toplantı bildirisi, tam metin dokümanların içinde yer alan erişilebilir formatta 34.000 Excel dosyası, direkt erişilebilir ve taranabilir 5.000 Excel dosyası, OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 300 veri setine ve 5 milyardan fazla veriye erişim sağlar.
20 Open Access eBooks on JSTOR e-Kitap veri tabanı Kaliforniya Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Avusturya Ulusal Üniversitesi gibi yayınevlerine ait 500’den fazla kitap içermektedir.
21 OpenAIRE Karma veri tabanı OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur.
22 Open Culture Karma veri tabanı Ücretsiz sesli kitap, film ve e-kitap bulabilir, ücretsiz eğitimlere katılabilir, İspanyolca, Rusça, Latin, Korece gibi birçok dili öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda blog yazılarıyla bambaşka dünyaları keşfedebilirsiniz.
23 Open Library E-Kitap veri tabanı Open Library, Internet Archive tarafından oluşturulan, kar amacı gütmeyen dijital bir kütüphane ve arşiv projesidir.
24 PQDT Open e-Tez veri tabanı ProQuest Tezler ve Küresel Tezler : Lisansüstü tezlerin en büyük havuzu 3,8 milyon eser içeriyor – her yıl 100’ün üzerinde büyüme gerçekleşiyor. Uluslararası kapsamda – 88 ülkedeki üniversitelerden alınan içerikler 3000 kurum tarafından erişilir – her ay 45.000’den fazla indirme gerçekleşiyor.
25 SafetyLit Makale özet veri tabanı SafetyLit, doktora tezlerinin, “bilimsel” raporların ve yaralanma oluşumu ve risk faktörleri hakkındaki dergi makalelerinin özetlerini içerir.
26 Sayıştay Dergisi Dergi veri tabanı TC Sayıştaş Başkanlığı tarafından yayınlanan Sayıştay Dergisi’nin tüm içeriğine erişim sağlar.
27 SCImago Journal & Country Rank Bibliyometrik veri tabanı SCImago Journal & Country Rank, Scopus® veri tabanında bulunan bilgilerin (Elsevier B.V.) geliştirdiği dergileri ve ülke bilimsel göstergelerini içeren, halka açık bir portaldır.
28 Resmi Gazete Resmi Gazete veri tabanı TC Resmi Gazete sayılarına erişim sağlar.
29 SSRN Search eLibrary Makale veri tabanı Social Science Research Network SSRNeLibrary, 24 disiplinde 325.365 araştırmacıdan 705.591 araştırma makalesi sunmaktadır.
30 Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı Makale veri tabanı İSAM tarafından deneme mahiyetinde açılan Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.
31 Türkiye Akademik Arşivi Türkiye Akademik Arşivi Türkiye’deki kurumsal akademik arşiv içeriklerini harmanlayan bir veri tabanıdır.
32 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları TBMM tutanakları veri tabanı TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihli ilk toplantıdan bugüne, TBMM, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi’nden meydana gelen Parlamentonun tüm tutanakları.
33 TR DİZİN (ULAKBİM Veri Tabanları) Dergi ve Proje veri tabanı TÜBİTAK / ULAKBİM tarafından geliştirilen Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Türk Tıp, Yaşam Bilimleri ile TÜBİTAK Destekli Projeler veritabanları.
34 University of Pittsburgh Archive of European Integration (AEI) Karma veri tabanı Avrupa Entegrasyonu Arşivi (AEI), Avrupa entegrasyonu ve birliği konusundaki 58,786 doküman ve araştırma materyalleri içeren elektronik bir depo ve arşivdir.
35 YÖK Ulusal Tez Merkezi e-Tez veri tabanı Bu veritabanı, üniversiteler ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir.