Kütüphanemiz, üniversitede yapılan eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla, kütüphane hizmetlerinin çağdaş standartlara uygun olarak verilebilmesi için her çeşit materyali sağlamak; gerekli kütüphanecilik hizmetlerini yapmak; bu hizmetleri, gereksinim duyan kullanıcıların yararlanmasına hazır bulundurmak ve bu çerçevede bilgi ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuştur.


Avrasya Üniversitesi Kütüphanesi kaynak sayısını ve kalitesini arttırarak yararlı olmayı hedeflemektedir. Bununla birikte çağdaş iç ve dış görünümü, sahip olduğu materyal çeşidi, nitelikli personeli ile en iyi hizmeti sunmaktadır.


Kütüphanemizde;


~ Tüm kaynaklar açık raf sistemi ile kataloglanmış ve raflara yerleştirilmiştir.

~ Koleksiyonda bulunan bütün materyaller kütüphane otomasyon sistemimize aktarılarak katalog arama ile çevrimiçi ortamdan erişilebilmesi sağlanmıştır.